Torrelles #69 Setembre-Octubre 2023

TORRELLES N.69 SETEMBRE-OCTUBRE 2023 9 Noves bústies a Can Guey El consistori ha aprovat la licitació per al subminis- trament de noves bústies per al veïnat de Can Guey. Abans que finalitzi l’any, se’n preveu la instal·lació i s’obrirà un període per al repartiment de les claus. Amb la renovació de les bústies domiciliàries, el con- sistori aprofitarà per aprovar una nova ordenança que en regularà les condicions d’adquisició. D’altra banda, es farà una prova pilot de bústies per a petita paqueteria, amb la instal·lació de disset bústies de diferents mides, per tal que el veïnat pugui recollir-hi els paquets quan vulgui. Repartiment postal a domicili per als veïnats de Cesalpina i Can Güell Des del 5 de maig del 2022, el repartiment de corres- Millores en la gestió de les bústies als veïnats L’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha elaborat el Pla Director Urbanístic Me- tropolità (PDUM) com una aposta per un model de desenvolupament urbanístic sostenible, equitatiu i cohesionat. Aquest text substituirà el del Pla General Metropolità, vigent des de l’any 1976. El document del PDUM ha estat exposat pública- ment durant la setmana del 16 al 20 d’octubre a la sala d’actes de l’ajuntament perquè la ciutadania pogués consultar-lo amb l’acompanyament de per- sonal especialitzat. Amb aquest nou pla es cobreixen àmbits com la mobilitat, la cohesió social i l’habitat- ge, la infraestructura verda, el desenvolupament so- cial i econòmic o els cicles de matèria i energia. El Pla Director Urbanístic Metropolità va ser aprovat inicial- ment pel Consell Metropolità a l’abril d’aquest any, i actual- ment es troba en fase d’expo- sició pública a la ciutadania, fins al pròxim 31 d’octubre, en diversos ajuntaments del nostre país. Durant aquest període, les persones inte- ressades poden presentar-hi al·legacions o informar-se més sobre el projecte. El Pla Director Urbanístic Metropolità s’exposa públicament LA CIUTADANIA HA POGUT CONSULTAR-NE EL TEXT, DEL 16 AL 20 D’OCTUBRE, A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT AQUEST TEXT SUBSTITUIRÀ EL PLA GENERAL METROPOLITÀ, VIGENT DES DE L’ANY 1976 pondència es fa a domicili als veïnats de Cesalpina i Can Güell. En el contracte d’ús de les bústies s’hi estableix l’op- ció de devolució de l’ingrés parcial en cas de renún- cia, i la persona titular podrà sol·licitar-la aportant el contracte d’ús de la bústia (signat entre ell/a i l’Ajun- tament), un document acreditatiu amb el número de compte, el DNI i la clau de la bústia. La sol·licitud es podrà realitzar presencialment o a través del web, mitjançant el formulari específic, entre l’1 de novembre d’enguany i el 31 de gener del 2024. Repartiment de correspondència a Torrelletes i Raval Mas Al setembre, l’Ajuntament ha presentat una sol·licitud formal davant la Direcció Unitat de Negoci Postal i Pa- queteria de Correus per repartir la correspondència a domicili a les entitats de Torrelletes i Raval Mas, que des de l’any 1985 la reben a través d’unitats centra- litzades. Per tal de poder accedir al repartiment a do- micili en aquests ravals, Correus ha de valorar si s’hi compleixen les condicions de densitat mínima de po- blació que estableix la normativa vigent.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=