Torrelles #69 Setembre-Octubre 2023

8 TORRELLES N.69 SETEMBRE-OCTUBRE 2023 Darreres millores a la via pública EN LES ÚLTIMES SETMANES, L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT HA ENGEGAT LES SEGÜENTS INTERVENCIONS AMB LA VOLUNTAT DE GARANTIR LA MOBILITAT SEGURA DEL VEÏNAT: 4. Renovació dels carrers Joan Maragall i Torrent Roquetes Actualment s’estan executant una calçada única en aquests dos carrers per tal de facilitar l’accessibilitat de les persones vianants. També es renoven les instal· lacions del clavegueram i de l’enllumenat públic. Les obres estan finançades pel Servei Català del Trànsit. 2. Adequació de la parada de la línia d’autobús L76 a Can Roig Es dotarà aquest espai amb més seguretat i es millo- raran els accessos a la zona. També s’amplia la vorera, la qual cosa ha permès instal·lar-hi una marquesina, i s’inclouen també treballs de millora dels embornals. Aquestes obres estan finançades amb un ajut del Consell Comarcal. 1. Millora a la cruïlla del carrer Major amb el de Can Coll És la segona fase d’un projecte dirigit a la renovació de l’asfalt i la delimitació d’un nou pas de vianants. Els treballs estan finançats amb un ajut del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 3. Tasques de reparació del paviment al carrer Domènec Saret Amb aquests treballs, es pretén garantir la mobilitat segura pel paviment d’aquesta via. Treballant per prevenir els incendis forestals L’ Ajuntament, a través del Pla Metropolità d’Actuacions de Gestió Forestal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha dut a terme tasques d’arranjament de camins i, en el marc del Pla de Prevenció d’Incendis, feines fores- tals al municipi. En total, s’han invertit 18.000 euros a condicionar els camins de la Creu del Padró de Can Tarida i de Can Pi. En les setmanes vinents, es preveu intervenir als trams de Can Nicolau a Can Bruguera i del Puig d’Endí a Can Bruguera. En aquest cas, el preu dels treballs és de 6.260 euros, sufragats entre la Di- putació de Barcelona i l’Ajuntament. D’altra banda, pel que fa a les feines forestals diri- gides a reduir el risc d’incendi, al llarg d’aquest estiu, s’ha intervingut a les franges perimetrals i a les zones verdes de Can Guey, Cesalpina, alguns trams de Can Güell i al Raval Mas, a més d’espais verds del nucli. L’any vinent es treballarà sobre la franja del nucli i en la totalitat de la de Can Güell. 1 3 4 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=