Torrelles #69 Setembre-Octubre 2023

14 TORRELLES N.69 SETEMBRE-OCTUBRE 2023 l des de l’AFA es coordinen diferents serveis: menjador, aco- llida i extraescolars. Durant el darrer curs es van organitzar di- verses activitats: la Cursa de La Marató, la Cursa de Sant Pau, la Xocolata de Carnestoltes i la festa de fi de curs. També vam col·laborar en els actes de comiat de les promocions de sisè de primària i quart d’ESO i en els recordatoris que s’hi van lliurar. l participem en diverses reunions: de l’equip directiu, de dele- gats/des, en les del Consell Escolar que es convoquen durant el curs i, de manera mensual, també en les de la Coordinadora Cultural Municipal. l per tal d’acostar l’AFA a les famílies, enguany hem volgut cre- ar-ne tres seccions: Infantil, Primària i Institut, amb la idea de poder treballar en petits grups els aspectes més quotidians i facilitar espais de trobada i participació de les famílies. Conti- nuarem també amb les comissions de Menjador, Infraestructu- res (patis, biblioteca...) i Festes. l aquest inici de curs ha estat complicat. L’incompliment dels terminis de finalització de les obres de remodelació dels la- vabos de l’edifici groc ha estat del tot inacceptable. Des de l’AFA, se n’ha fet un seguiment i, durant l’estiu, s’han fet reuni- ons amb l’equip directiu, l’Ajuntament i el Departament d’Edu- BON INICI DE CURS, FAMÍLIES. APROFITEM PER EXPLICAR-VOS QUE: ENTITATS Associació de Famílies d’Alumnes de l’IE Torrelles cació per fer-hi valer la visió que, com a famílies, es tenia de la situació i, alhora, treballar conjuntament amb tots els agents implicats, mirant de trobar solucions. Creiem que les famílies hem de ser part activa de la construcció i del creixement del projecte de l’Institut Escola de Torrelles. Som conscients que hi ha molta feina per fer i que cal que l’entomem amb energia i de manera constructiva. l el proper 25 d’octubre, a les 17 hores, tindrà lloc a l’edifici groc l’Assemblea General de l’AFA, en què es tractaran temes de pressupostos i propostes sorgides tant des de l’AFA comdes de l’Escola i, després, s’establirà un torn de precs i preguntes. Podeu contactar amb l’AFA per Dinantia i per correu elec- trònic ( afaietorrelles@gmail.com ) p er tal de fer-nos arribar qualsevol inquietud, reflexió o proposta que tingueu. L’AFA SOM TOTES. U n anymés, el nostrepoble s’engalana per aco- llir els actes de celebració de la Festa Major de Sant Martí. Entre el 9 i l’11 de novembre, la vila serà l’escenari de diverses propostes culturals i festives adreçades a tots els públics, comel tradicional correfoc i el correbous, la novena edició del Correbars i espectacles d’anima- ció dirigits a la canalla. A més, s’hi instal·la- rà el mercat de sego- na mà i d’intercanvi i s’hi oferiran mostres de cultura local com ara exhibicions «d’es- tellar», dels trabucai- res, ballades d’esbart i el repic manual de campanes, el qual va ser declarat patrimo- ni immaterial de la humanitat l’any 2022. La Festa Major de Sant Martí escalfa motors EL PROGRAMA FESTIU S’ALLARGARÀ DEL 9 A L’11 DE NOVEMBRE AMB ACTIVITATS PER A TOTS ELS GUSTOS S’HI ORGANITZARAN ELS TRADICIONALS CORREFOC, CORREBOUS I CORREBARS I ESPECTACLES D’ANIMACIÓ INFANTIL

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=