Torrelles #47 Novembre-Desembre 2019

MARIA VIDAL, NOVA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT Fa unes setmanes, la nova regidora Maria Vidal va incorporar-se a l’equip de govern il·lusionada d’iniciar aquesta etapa. La Ma- ria, qui portarà les regidories de Comunicació, Participació, i Cooperació i Solidaritat, agafa el càrrec amb ganes d’aprendre i de posar el seu granet de sorra per fer créixer el seu poble, Torrelles de Llobregat. Tal com va dir en la presa de possessió, ser jove mai hauria de ser un impediment, perquè el compromís, la il·lusió, l’esforç i la voluntat transformadora són valors que la defineixen. A més, a part d’estudiar Dret i Global Governance , també està implicada amb l’Esplai i l’Esbart. Durant aquesta legislatura, la Maria es planteja com a reptes enfortir cada cop més la participació ciutadana, així com acon- seguir fer més proper el dia a dia de l’Ajuntament als torrellencs i les torrellenques mitjançant l’enfortiment de les eines de co- municació actuals i amb la creació de nous canals de difusió de la informació. Altrament, també vol impulsar un Pla Estratègic de Cooperació al Desenvolupament i fomentar l’educació per a la ciutadania global. EL BON CAMÍ? NO HO SEMBLA A l’últim ple hem vist actuacions que són difícils d’entendre. Exemple: l’obsessió per part del Govern de ser sempre el centre de tota iniciativa política i no admetre algunes mocions simplement pel fet de no haver-les fet o tenir altres solucions... Moció a favor d’una millor, més participativa i més transpa- rent comunicació municipal: nosaltres vàrem veure que es que- dava curta i s’havia de completar, però mai votarem en contra de fer una comunicació municipal més transparent i participati- va, tal com va fer l’equip de govern. El mateix passa amb la moció sobre representativitat dels veïnats/barris: el PSC, malgrat trobar-la teòrica i amb mancança d’execució pràctica, vàrem votar-ne a favor perquè és IMPRES- CINDIBLE començar a invertir en els veïnats/barris; és una situa- ció insostenible. En canvi, l’equip de govern es va abstenir... En un altre ordre de coses, la manca d’empatia cap a aquells veïns i veïnes demostrada pel Govern municipal en no retirar les restes de propaganda d’algunes entitats independentistes (estelades i llaços) durant les festes de Sant Martí i que ha fet que molts no les trobin seves i, per tant, que no hi participin. Des del PSC seguirem lluitant per la integració i la convivèn- cia i no per l’exclusió i l’odi. Les festes municipals són per integrar el veïnat celebrant la pertinença a un col·lectiu divers com és un municipi. Salut i un bon any 2020! CULTURA CÍVICA Darrerament s’han produït canvis molt ràpids i visibles en tots els àmbits de la societat (social, econòmic i cultural). Aquests canvis provoquen incerteses, i impacte, dins la mateixa societat. La resposta a aquests canvis és encaminar-nos a trobar valors comuns dins d’un entorn cada vegada més diversificat. Cal po- tenciar la proximitat, el benestar de la comunitat de la qual for- mem part i la nostra cohesió social. La solució de tot això som cadascú de nosaltres, que hem de sentir que formem part d’un projecte comú. És per això que, d’una banda, els ajuntaments són institu- cions clau per fomentar la cultura cívica, per implicar les perso- nes en allò que passa al seu poble, i també per lluitar contra les conductes incíviques. S’ha d’informar de les normes per acon- seguir-ne el compliment voluntari; s’ha de sensibilitzar sobre el benestar que implica el compliment d’aquestes normes per a la comunitat, i s’ha de mediar en els conflictes per arribar a solu- cions consensuades. Però, en última instància, qui té la clau en la promoció del ci- visme som nosaltres: cadascú i cadascuna de nosaltres tenim el poder de decisió de fomentar la cultura cívica, que va des de la protecció del medi ambient al reciclatge, passant pel bon veï- natge i també la participació en els assumptes locals, i arribant al respecte per l’entorn natural i pels elements urbans. L’opinió dels grups municipals TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ I CONEIXEN LES DIRECTRIUS QUE LA REGEIXEN. ESQUERRA PROPOSA En l’anterior revista demanàvem la creació de la Taula de Barris, i en el ple de novembre hem presentat la moció que proposava al Govern engegar aquesta Taula, una moció que es va aprovar amb els vots dels grups d’ERC i del PSC i amb l’abstenció de l’equip de govern. Bé està el que bé acaba, i ara ens toca treba- llar junts perquè sigui una realitat operativa. També vam donar suport a la moció del Govern pel Tribut de l’AMB. Entenem que l’aplicació de l’impost ha generat rebuig, i estem al costat dels veïns que vulguin protestar a l’AMB. No és de rebut aplicar-lo per un servei gens comparable al d’altres pobles. S’ha fet malament des de l’AMB i estarem al costat del Govern per demanar la millora dels serveis, tot i que les dues esmenes de millora que vam presentar-hi no es van considerar des d’aquest govern: obrir una oficina d’atenció a la ciutadania per resoldre dubtes i engegar una línia d’ajuts per a les famílies que no puguin fer front al pagament. I vam presentar una moció per millorar la comunicació que fa l’Ajuntament. Crèiem útil la creació d’una Taula de Comuni- cació en la qual participéssim tots els grups i en què la infor- mació no fos únicament de l’obra de govern, sinó que també reflectís l’acció dels grups de l’oposició, així com donar espai a les entitats del poble (esports, educació, cultura, medi am- bient...). Aquesta moció no va ser aprovada pels vots negatius de l’equip de govern.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=