Torrelles #46 Setembre-Octubre 2019

8 TORRELLES N.46 SETEMBRE-OCTUBRE 2019 Més informació Podeu consultar el document íntegre del PAM en aquest enllaç Aprovació inicial del nou Pla d’Actuació Municipal EL DOCUMENT RECULL LES PRINCIPALS ACCIONS QUE EL CONSISTORI TÉ PREVIST DESENVOLUPAR EN ELS PROPERS QUATRE ANYS E l nou govern local presenta el que ha de ser el seu full de ruta per al mandat 2019-2023. El Pla d’Actuació Municipal és una eina que permet planificar totes les accions que es volen desenvolupar en els propers quatre anys amb l’objectiu únic de ga- rantir i millorar la qualitat de vida dels torrellencs i les torrellenques. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest document de forma inicial i ara s’obre un període d’al·legacions amb la voluntat d’apostar per la trans- parència i permetre que tothom pugui fer-hi les seves aportacions o suggeriments. El PAM suposa també un important compromís amb la ciutadania: amb aquest pla, el nou equip de govern vol garantir als veïns i les veïnes de Torrelles que d’aquí al 2023 treballarà per atendre les seves necessitats bàsiques, millorar els ser- veis i mantenir l’actual model de poble. Torrelles és la seva gent Un poble és la seva gent. Qualsevol ajuntament ha de tenir com a màxima prioritat l’atenció a les necessitats bàsiques de la ciutadania, que han de ser considerades un dret ineludible, tot desenvolupant polítiques socials enfocades a la igualtat d’oportunitats i el treball cap a la màxima autonomia de les persones. 1. Consolidar l’equip de Serveis Socials. 3. Ampliar la dimensió preventiva i comunitària de la intervenció social a infants i joves i posar en funciona- ment el circuit de prevenció, detecció i intervenció da- vant el consum de drogues i les conductes additives. 11. Crear protocols d’actuació en cas de diferents situa- cions de risc, en especial per a la infància, les dones i la gent gran. 15. Realitzar el manteniment i les reformes que calguin per reforçar i ampliar els serveis del Casal de la Gent Gran. 21. Crear la Taula Municipal de la Gent Gran. 24. Fomentar projectes de conscienciació i sensibilitza- ció de la necessitat d’erradicar les desigualtats de gènere. 25. Realitzar activitats relacionades amb diades interna- cionals de conscienciació envers la ciutadania. 26. Elaborar un protocol de prevenció i actuació contra la violència de gènere. 28. Realitzar el diagnòstic, elaborar i implementar el Pla Local de Joventut 2019-2023. 29. Desplegar el projecte sociocultural al Casal de Joves de Can Coll amb una programació regular d’activitats i programes. 32. Promoure l’ocupació juvenil amb diferents actua- cions, tant formatives com d’inserció. 36. Arrencar el Projecte Educatiu de Poble (PEP) comp- tant amb la participació de tota la comunitat educativa. 38. Mantenir i potenciar tots els elements identificatius com a poble en totes les vessants culturals. 45. Promocionar i aprofitar el talent artístic i cultural present al municipi. 46. Impulsar una mostra d’entitats que compti amb la participació de comerços i restauradors locals. 50. Garantir l’accessibilitat a la pràctica d’esport a tra- vés de diversitat d’opcions i de beques per a les famílies amb dificultats. 51. Prendre les mesures necessàries i viables per abor- dar el tancament de l’actual poliesportiu i l’adequació del camp de futbol, cercant ajuts supramunicipals. 56. Realitzar campanyes en coordinació amb el CAP de Torrelles per informar la població sobre temes de salut. 58. Respectar els compromisos assolits amb l’agerma- nament donant suport al projecte de Fandema i al po- ble de Tujereng.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=