Torrelles #46 Setembre-Octubre 2019

ELS INTERESSOS DEL POBLE, SEMPRE AL CAPDAVANT Havent passat els primers mesos després de les eleccions, hi ha hagut un canvi important dins l’equip de govern que ens agradaria compartir, un canvi que ens beneficiarà a tots i totes com a poble i que ens permetrà assolir més objectius com a Ajuntament. CAT, aquesta legislatura, disposarà de dos assessors propis finançats per l’AMB per donar suport i trobar recursos per al grup municipal. Aquestes places han de ser ocupades per per- sones que coneguin de ben prop la tasca que fem a CAT, els nostres ideals, la nostra manera de fer i, sobretot, que siguin properes al dia a dia de l’Ajuntament per al seu assessorament. Per tot això, es va considerar que la millor persona per fer aquesta tasca seria el Sebas Guichandut. Igualment, tot i deixar el càrrec de regidor, el Sebas continuarà donant suport en les tasques de govern prèviament assignades i al conjunt d’àrees. La seva renúncia possibilitarà l’entrada de la següent perso- na de la llista, de manera que comptarem amb una persona més a l’equip de govern. Per tant, aquest canvi en el conjunt suposa més recursos per una mateixa tasca de govern, i aques- ta posició d’enllaç amb l’Àrea Metropolitana possibilitarà una millor cerca de beneficis i oportunitats per als interessos del municipi. PARA ESTO NO LES HACÍAN FALTA 100 DÍAS DE GRACIA Desgraciadamente, hemos comprobado que el «nuevo» equipo de gobierno no necesitaba 100 días de gracia: son más de lo mismo que las anteriores combinaciones de CAT (PiP) y Junts (CiU). Siguen desplegando su sello inconfundible: improvisación, falta de planificación, ninguna línea de actuación clara, despre- cio a todo lo que no les dé la razón y la exclusión de sus planes de parte de la población de Torrelles (ya sea por ideología / idea de país o, simplemente, por vivir en un barrio u otro). Ejemplos: - No existe planificación de mantenimiento preventivo para equipamientos municipales ni limpieza de barrios. - Exclusión de otras fuerzas políticas de actos oficiales - Centralización de actuaciones, como el asfaltado, en el ba- rrio del Centre, excluyendo al resto. - Presentación del PAM al Pleno sin consulta a los grupos de la oposición, aunque es un «copia y pega» de lo existente en todos los programas electorales de las últimas municipales. En resumen, desde nuestro punto de vista, un desastre. Y para guinda final, tenemos un alcalde que está haciendo bueno al anterior (esto ya era difícil) y, en la primera crisis de go- bierno, eliminan del cartapacio al regidor que más dedicación tenía y lo esconden como asesor del alcalde en la AMB… Solo recordar una cosa: «Que seas único no quiere decir que sirvas para algo», y hacia ese punto es hacia donde están llevan- do a Torrelles. FEM CAMÍ Ja hem complert els 100 primers dies de govern i estem treba- llant a tot ritme per fer realitat els nostres compromisos, uns compromisos que hem reflectit en el Pla d’Actuació Municipal, que inclou un seguit de mesures per a cadascun dels àmbits d’actuació. D’una banda, estem duent a terme actuacions que són més visibles, com l’asfaltatge d’alguns carrers o la inauguració de nous equipaments municipals, i, de l’altra, estem en procés de fer realitat altres compromisos, com la millora en la percepció del manteniment de l’espai públic i en la promoció del civisme, alhora que ja estem treballant en els pressupostos de l’any vi- nent per tenir a mà i al més aviat possible les eines necessàries que ens permetran portar endavant els nombrosos projectes que ens hem marcat com a objectiu. El que tenim clar és que per a Junts per Torrelles la prioritat absoluta és dedicar tots els esforços a la gestió municipal, tant a la gestió del dia a dia com a la planificació i posada en marxa de cadascun dels propòsits que ens hem marcat; és la nostra responsabilitat i tenim molta feina a fer. No resulta fàcil ni els resultats són immediats. L’equip de go- vern treballem de valent per fer que Torrelles sigui la seva gent, fer de Torrelles un poble únic i singular i fer un Torrelles al servei de la seva ciutadania. Seguim! L’opinió dels grups municipals TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ I CONEIXEN LES DIRECTRIUS QUE LA REGEIXEN. DEFINIM EL MODEL DE POBLE QUE VOLEM Sembla que tots tenim clar el model de poble que som, però queda més difós quan parlem del poble que volem ser. Estaria bé començar a definir el nostre futur comú i alçar la mirada per dissenyar com ens agradaria estar d’aquí a uns anys. Si comencem pel que tenim ara, sostenim que tots els barris i tots els ciutadans del municipi som poble, amb drets i serveis que haurien de ser iguals per a tothom, que per això paguem impostos i un IBI que no és dels més barats. Estaria bé saber les aportacions impositives per zones i obligar-nos, en els pres- supostos, a tenir-ne un impacte directe en cada barri. Moltes torrellenques i torrellencs dels barris de muntanya, les antigues urbanitzacions, se senten discriminats pel que fa a la neteja o al manteniment dels carrers, per dir dos exemples ràpids. Pensem que tenen raó, que se’ls ha d’escoltar i que s’ha de mirar això com una oportunitat per cohesionar-nos més com a societat. Des d’ERC volem fer polítiques en positiu; tot i no formar part del Govern —algun dia se sabrà qui ho ha bloquejat—, hi ha la necessitat de pensar en el benestar de tots nosaltres. Animem les AV de Can Güell, Can Guei i Cesalpina a fer sentir la seva veu; d’aquí que sigui imprescindible obrir ja la Taula de Barris per tractar tots aquests assumptes. Que tothom se senti poble també depèn de la feina que fem des del consistori, que —cal recordar-ho sovint— no és només el Govern.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=