Torrelles #36

«Un menú escolar ha de ser equilibrat i aportar els nutrients adequats, en qualitat i quantitat, a les necessitats del nen» Va estudiar ciències empresarials a l’Escola Universitària del Maresme, adscrita a la Pom- peu Fabra, i tot seguit va fer un màster en di- recció d’empreses. Porta 19 anys treballant en el sector de les col•lectivitats, amb experiència en multinacionals, empreses familiars grans i actualment a Core Restauració, SL. El volum de negoci més important el tenen a Catalunya, tot i que també treballen en altres comunitats autò- nomes com Aragó, Castella Lleó i Madrid. Com es prepara un menú escolar? Primer de tot és important conèixer els hàbits del centre i les edats dels usuaris. Així mateix, en les edats de 0 a 3 anys te- nim present que el procés d’aprenentatge d’hàbits alimenta- ris és especialment important, ja que afavorirà el desenvolu- pament i creixement de l’infant. L’encarregada de preparar la proposta de menú és la nostra dietista, Paola Sepúlveda, que l’elabora tenint en compte els grups d’edat, els aliments que s’han d’anar introduint i la freqüència recomanada de cada grup d’aliments. L’objectiu prioritari és que sigui un menú equilibrat i que aporti els nutrients ade- quats, en qualitat i quantitat, a les ne- cessitats del nen. També preparem una proposta de sopar amb l’objectiu de fa- cilitar la feina als pares i equilibrar nutri- cionalment la ingesta d’aliments diaris. Amb quins productes es treballa? Core Restauració avalua els seus proveï- dors per garantir que els productes i ser- veis tinguin el nivell de qualitat exigit. Per a elaborar els me- nús, utilitzemaliments saludables, emprem fruites i verdures fresques i de temporada. També treballem amb productes ecològics com l’arròs, llegums, pastes, verdures i fruites. Les carns que utilitzem són totes fresques, i les elaborades, com les mandonguilles, són d’elaboració casolana. Oferim dues vegades al mes peix fresc, i el peix congelat mai és processat. Tots els nostres àpats són cuinats amb oli d’oliva. També hi hem incorporat el pa integral en dies alterns, atès que consi- derem important fomentar la fibra. En què consisteix el servei que oferiu actualment a l’escola bressol? Com a empresa de serveis, intentem oferir el màxim de ser- veis possibles per cobrir les necessitats de les famílies. Ac- tualment oferim servei d’acollida de matí i tarda, servei de fruita a mig matí per a tots els infants i servei de menjador. Així mateix, en considerem aspectes bàsics la matèria pri- mera utilitzada, incorporant-hi productes de proximitat, ecològics, frescos, elaborant menús personalitzats per a cada centre i tenint presència al centre per a veure en pri- mera persona com funcionen les coses i què podemmillorar. També considerem un pilar important del servei els nostres treballadors, als quals oferim formació contínua per assolir o refrescar coneixements que després repercuteixen d’una forma directa en els usuaris. Com es controlen les al·lèrgies ali- mentàries dels alumnes? Les al·lèrgies i les intoleràncies són notificades pels pares amb el corres- ponent informe mèdic. En cuina dis- posem d’un registre. La preparació dels plats per a nens amb intolerància o al·lèrgia a algun aliment es realitza abans de començar les preparacions generals. Es miren sempre les etiquetes per assegurar que l’aliment o ingredient no conté l’al·lergogen. Els utensilis per a manipular els aliments estan identificats i són d’ús exclusiu. Una vegada s’ha elaborat el plat, aquest es manté protegit i identificat en l’equip corresponent de fred o calor. És important la implicació de les famílies per a oferir una alimentació saludable? Totalment: el primer aprenentatge alimentari, i el més im- portant, es produeix en el nucli familiar. Des del menjador es treballen els hàbits alimentaris, l’autonomia, la introducció dels aliments, de les textures; s’ofereix una dieta equilibrada i saludable. Tot això, si no hi ha una continuïtat a casa, perd força i dificulta els progressos de l’alumne. El dinar a l’escola suposa només un 9 % del total de menjades que fan els in- fants en un any. JACOB CORRAL DÍAZ, gerent i fundador de Core Restauració, SL, empresa que gestiona el servei de menjador de l’Escola Bressol El Serralet «Considerem aspectes bàsics del servei la utilització de productes de proximitat i frescos i l’elaboració de menús personalitzats per a cada centre i grup d’edat»

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=